วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนะนำสูตรเหยื่อและอุปกรณ์ตกปลาบึก ( ขนาดใหญ่ ) Recommended the prey formula should fishing for Mekong giant catfish

แนะนำสูตรเหยื่อและอุปกรณ์ตกปลาบึก  ( ขนาดใหญ่ )
Recommended the prey formula should fishing for Mekong giant catfish อุปกรณ์ตกปลาบึก :
- คันเบ็ดและรอกต้องมีความแข็งแรงสูง สามารถรองรับขนาดสายได้อย่างน้อย 20-50ปอนด์ หรืออาจใช้คันเบ็ดประเภท jigging มาใช้ตกก็ได้
Equipment for Mekong giant catfish , fishing rod and reel must have high strength. Wire diameter can accommodate at least 20-50 pounds , or use of jigging rod to fish for Mekong giant catfish.

- รอกใช้ได้ทั้งรอกสปินนิ่งและรอกเบท  ตัวรอกควรจะมีขนาดสปูลที่สามารถบรรจุสายขนาด
 20 ปอนด์ ได้  200 หลาขึ้นไป
 - For a reel available for both types , Spinning reels and Bait casting reels . There should be a line capacity of spool that can hold 20 pounds at 200 yards or more.

- ตัวเบ็ด  ที่ใช้กันเป็นประจำขนาดตั้งแต่ เบอร์ 12 – เบอร์ 17  ผู้ตกก็เลือกใช้ขนาดเบ็ดให้เหมาะสมกับขนาดของปลาแต่ละหมายที่จะตก
- A hook that is used regularly in size from No. 12 - No. 17 fish were used to fit the size of the fish hook of each location.

- สายลีดเดอร์   หลัก ๆที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปก็จะเป็นประเภทสาย PE และ สาย DYNEEMA   ซึ่งมีไห้เลือกใช้หลากหลายยี่ห้อ   โดยปกตินิยมใช้สายตั้งแต่ขนาด
40 ปอนด์ – 100 ปอนด์
- The main leader of the most common type is a PE Braid or Dyneema  Braid available in a variety of brands. Typically used for line sizes from 40 pounds - 100 pounds.


- ตระกร้อ  นิยมใช้เป็นตระกร้อวิ่ง  ประเภทมะเฟือง  ตั๊กม้อ   ถังเบียร์  หรืออีโบ๊ะ  จะวิ่งโฟม  วิ่งตะกั่ว    จะใช้ขนาด M หรือ ขนาด L ก็เลือกใช้กันตามอัธยาศัย
Bait spindle  in Thailand called “ Taklor ”. There most commonly used types “ Taklor ving”.
Taklor  ving ” , there are many different kinds and there are a variety of shapes including cylinders, beer or carambola , “ Tak Mor ” , “ E Bo ”. In the respective shapes can be classified into two main types  of  “ ving foam ” and
ving takao ”. Generally used in two sizes M and L.
สูตรเหยื่อ:

สูตร 1
- ขอบขนมปัง = 2 กิโลกรัม
- หัวเชื้อต้นหลิวสูตร " ผงขาว "  = 1 ขวด
- หัวเชื้อต้นหลิว  ปลาเกล็ด สูตร 1  = 1 กระปุก
- รำข้าวหอม  500 กรัม
Bait formulas:
(Formula 1 )
 - The bread Edge = 2 kg
- The smell brand “Tonleaw # white powder formula”
 = 1 bottle
-The smell brand  “Tonleaw # Fish scales formula 1
= 1 bottle
-         500 grams of rice bran
Mix everything together. Add water and mix well immediately. สูตร 2
-         ขนมปัง  = 2 กิโลกรัม
-         กากมะพร้าวคั่ว  = 500 กรัม
-         แยมโรล  =  1 ถุง
-         หัวเชื้อมาวิน / โปรกิ๊ก   = ½  ถุง
-         รำสด  = 1 กิโลกรัม
-         อามิ (กากน้ำตาล)  = 1 ขวด
ใช้อามิคลุกเหยื่อแทนน้ำ
( Formula 2 )
- The  bread = 2 kg
- Roasted coconut pulp = 500 grams
-  jam roll = 1 bag
- The smell brand “ Mawin or Pro gig ” = ½ bag
- Fresh bran = 1 kg
- Molasses = 1 bottle
Mix everything together. Add Molasses and mix well immediately.สูตร 3
-         ขอบขนมปัง  = 2 กิโลกรัม
-         น้ำกะทิ  = 300 ซีซี
-         เผือกนึ่ง = 1 หัว
-         แยมโรล  = 1ถุง
-         รำคั่ว = 1ถุง
( Formula 3 )
- The bread Edge = 2 kg
 - Coconut milk = 300 cc
- White rice =1 head
- Jam roll = 1 bag
- Roasted bran =1 bag
Mix everything together. Add water and mix well immediately.สูตร 4
-         แยมโรล  = 3 ถุง
-         รำสด = 2 กิโลกรัม
-         น้ำแดงเฮลบลูบอย  = ½ ขวด
Formula 4
-  Jam roll = 3 bag
-  Fresh bran = 2 kg
- Red  Nectar = ½ bottle
Mix everything together. Add Red Nectar and mix well immediately.สูตร 5
-         ขนมปัง = 2 กิโลกรัม
-         รำคั่ว = 1 ถุง
-         หัวเชื้อกลิ่นวานิลลา , ใบเตยครีม , นมเนยครีม  = อย่างละ 1 ขวด
( ใส่กระบอกฉีดผสมน้ำเล็กน้อย  ฉีดทีละปั้น )
Formula 5
 - Bread Edge = 2 kg
 - Roast  bran = 1 bag
- The smell of vanilla, pandan  cream , butter cream
= 1 bottle of each flavor ( to mix a little water into the syringe  and  Sprayed onto the bread. )สูตร 6
-         ขนมปังลูกเกด  =  2 กิโลกรัม
-         เหยื่อโอเมก้า สูตร 1= 1ถุง
-         นมข้นหวาน  =  1 กระป๋อง

Formula 6
- Raisin bread = 2 kg
- Omega  formula 1 = 1 bag
- Sweetened condensed milk  = 1 can.
Mix everything together and take the sweetened condensed milk mixed with water and sprayed onto the bread.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น